پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران

پنجشنبه 4 شهريور 1395  |  English  |   |   | 
 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
اعضای کمیته علمی

 

  • رئیس همایش: ذکتر شهرام لک
  • دبیر علمی همایش: دکتر سید مسعود منوری
  • رئیس کمیته علمی همایش: دکتر مجید عباسپور
  •  دبیر اجرائی همایش: دکتر فرزانه فاخری رئوف

نام و نام خانوادگی

تخصص علمی

دکتر رضا ارجمندی

مدیریت محیط زیست

دکتر بهروز بهروزی راد

اکولوژی حیات وحش

دکتر امیر حسین جاوید

آلودگی آّب و فاضلاب

دکتر علی جوزی

آمایش سرزمین

دکتر علی خضری

آب و فاضلاب

دکتر نعمت اله خراسانی

جنگل شناسی

دکتر محمد حیدرنژاد

سازه های آبی

دکتر امیر حسام حسنی

تصفیه فاضلاب

دکتر محمد صادق سخاوت جو

آلودگی هوا

دکتر احمد سواری

آبزیان و آلودگی دریا

دکتر سید محمود شریعت

ارزیابی زیست محیطی

دکتر محمد نیایی فر

فیزیک نانو

دکتر مجید عباسپور

مدل سازی زیست محیطی

دکتر سید محمد باقر نبوی

بیولوژی دریا

دکتر عبدالرضا کرباسی

مهندسی رسوب

دکتر محمود کرمی

اکولوژی حیات وحش

دکتر حیدر علی کشکولی

کیفیت آب

دکتر شهرام لک

کشاورزی و توسعه پایدار

دکتر ناصر محرم نژاد

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

فرامرز معطر

آلودگی رادیو اکتیو

دکتر سعید ملماسی

آمایش سرزمین

دکتر زهرا عابدی

اقتصاد محیط زیست

دکتر سید مسعود منوری

ارزیابی استراتژیک

دکتر سیمین نادری

مواد زائد جامد

دکتر رامین نبی زاده نودهی

مواد زائد جامد صنعتی

دکتر پروین نصیری

آلودگی صوتی

دکتر جعفر نوری

مدیریت محیط زیست

دکتر مهران جواهری بابلی

شیلات

دکتر فروزان فرخیان

مدیریت محیط زیست

دکتر فرزانه فاخری رئوف

آلودگی صنعتی

دکتر ابراهیم پناه پور

خاکشناسی

دکتر علی غلامی

خاکشناسی

دکتر قاسمعلی عمرانی

مواد زائد جامد شهری

  

 

 

Copyright 2010 Islamic Azad University
 انتخاب وب سایت